מהו הליך ריב?

מה זה הליך ריב?

הליך ריב \ הליך תחרות מתרחש כאשר פקידי מחלקת סימני מסחר מקבלים בקשות רישום לשני סימני מסחר שנראים דומים או זהים. מטרתו של הליך ריב היא לקבוע מי משני המועמדים "יגבר" על השני ובקשתו תירשם, ומי יידרש לשנות את הסימן..

כיצד מיושב הליך ריב?

משרד הסימנים המסחריים ישלח הודעה לשני המבקשים, עם הצעה להגיע להסכם בנוגע לרישום הסימנים שלהם. בהיעדר הסכמה בין המבקשים, יחליט רשם הסימנים המסחריים איזו בקשה תתקבל. החלטת הרשם תתבסס על ראיות המעידות על שימוש בסימן.

מהן האפשרויות במקרה זה?

מכתב טענות: המבקשים רשאים לטעון בנוגע להליך התחרות, כי הסימנים בשני היישומים אינם דומים עד כדי כך שניתן לבלבל ביניהם, ולתמוך בטיעוניהם עם ראיות. אם הבוחן ימצא את מכתב הטיעונים משכנע, יבקש הבוחן לקבל את דעת שני המבקשים. אם שני הצדדים יטענו נגד הליך הריב, סביר להניח כי הבוחן יבטל את ההליך.

דו-קיום: המבקשים יכולים להגיע להסכם לפיו ניתן לרשום את הסימנים זה לצד זה במרשם. הסכם כזה כפוף לאישור של מחלקת סימני מסחר, אשר פקידיה יחליטו אם קבלת שתי הבקשות עלולה להוביל לבלבול הצרכן. צרכן עשוי להיות מבולבל במידה והן הסימנים והן רשימות הסחורות או השירותים של המבקשים דומים או חופפים (המבקשים פועלים באותו תחום בנוסף להיות סימניהם דומים). במקרה זה, מחלקת סימני מסחר תאפשר דו קיום רק בתנאי שהצדדים ישנו את רשימות הסחורות והשירותים שלהם בהתאם.

המשך בהליך הריב: הצדדים יידרשו להציג בפני המחלקה הוכחות לשימוש בסימן המסחרי, לרבות השקעות בשיווק, מועדי השקת המוצר, נתוני מכירות, ערוצי שיווק שונים וכו'. מידע זה צריך להיות מגובש לתצהיר אשר יוגש למחלקת סימני מסחר.

דיון: לאחר הגשת התצהירים, יתקיים דיון בפני הרשם. בדיון יסבירו שני הצדדים את נקודת המבט שלהם, ויענו לשאלות הרשם בנושא. לאחר הדיון, שני הצדדים נדרשים להגיש סיכומים. לאחר מכן יפרסם הרשם החלטה בדבר איזו בקשה היא ה"מוצדקת" וזכאית להירשם. על החלטת הרשם ניתנת לערער לבית המשפט המחוזי.

ביטול: המבקשים רשאים להחליט לבטל את הבקשה ולהגיש בקשה חדשה לסימן מסחרי שונה.

אם לא הוגשה כל תגובה על ידי אחד מהמועמדים, אזי הבקשה של המועמד השני תירשם באופן אוטומטי.

כמה זמן לוקח התהליך?

לאחר ההודעה על הליך תחרות, ניתנים למבקשים שלושה חודשים על מנת להגיע להסכם. אם לא יושג הסכם, לצדדים יינתנו שלושה חודשים להגיש את ראיותיהם, ועוד שלושים יום להגיש תשובה לתצהיר של הצד השני. מועדים אלה ניתנים להארכה. עם זאת, מחלקת סימני מסחר מגבילה את משך ההליך, כולל הארכות, לסך שמונה חודשים. בנוסף, בחינת הבקשה לסימן מסחרי תושלם תוך שנתיים ממועד ההגשה הראשוני. ערעור לבית המשפט המחוזי ניתן להגיש תוך שלושים יום מיום החלטת הרשם.

הראשון להגיש פטנט או הראשון להשתמש בו?

לפי מנהגי ישראל, מי שמקדים להשתמש בסימן הוא זה שיש לו קדימות בהליך (בניגוד לחוקי קניין רוחני באירופה, בה מי שרשם את הסימן ראשון יש לו קדימות). במלים אחרות, בהליך הריב, למועד הגשת הבקשה אין חשיבות רבה בקביעה איזו בקשה תנצח. במקום זאת, רשם הסימנים המסחריים יבחן איזה מהמבקשים היה הראשון שהשתמש בסימן המסחרי שלו, ואיזה סימן מוכר יותר בקרב ציבור הצרכנים הישראלי.

Backחזרה
דילוג לתוכן